Ekonomi

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.160.240.587 0 1.160.240.587
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.377.330 -9.225.911 618.149.559 184.752.843 710.299.161 710.299.161
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -272.516.840 -12.268.926 481.848.249 1.186.863.209 22.071.796 142.633.254 184.752.843 1.850.689.610 1.850.689.610
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -272.516.840 -12.268.926 481.848.249 1.186.863.209 22.071.796 142.633.254 184.752.843 1.850.689.610 1.850.689.610
Transferler
112.099 184.752.843 -184.752.843 112.099 112.099
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-156.527.792 -16.985.785 -43.326.074 1.260.519.991 92.169.263 1.135.849.603 -11.696.592 1.124.153.011
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.587.141 11.587.141
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.761.618 13.886.025 -429.044.632 -29.254.711 438.522.175 2.447.383.200 22.071.796 327.386.097 92.169.263 2.986.651.312 -109.451 2.986.541.861

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.332.069 -68.763.049
Dönem Karı (Zararı)
86.804.353 128.454.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
86.804.353 128.454.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.449.792.945 591.081.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
178.455.724 120.254.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.643.930 5.676.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.317.351 5.817.377
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-673.421 -140.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
327.386.170 126.735.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.546.718 -11.243.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
357.932.888 137.978.476
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
985.242.066 360.304.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.087.458 -12.088.919
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.087.458 -12.088.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.513.436 -9.747.202
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-334.051 -52.540
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-334.051 -52.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.573.881.687 -777.490.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.984.387 -442.790.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.862.390 -5.508.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.846.777 -437.282.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.132.682.883 -639.036.457
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.988.693.855 52.791.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-143.989.028 -691.827.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-751.222.424 -301.641.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
976.884.638 634.289.638
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.296.338 -11.532.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
972.588.300 645.822.027
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
504.123.369 -28.312.114
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-395.091 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
504.518.460 -28.312.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.284.389 -57.954.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.500.720 -2.345.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
4.453.040 -8.463.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-321.517.734 -37.594.216
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-57.900 -31.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
343.786 239.843
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
343.786 239.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-143.262.170 -37.800.444
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-136.434.145 -33.100.309
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.828.025 -4.700.135
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-178.541.450 -1.645
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-178.541.450 -1.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
509.822.094 56.636.483
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.998.131.133 822.591.250
Kredilerden Nakit Girişleri
2.485.631.133 758.288.150
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
512.500.000 64.303.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.160.922.869 -639.219.364
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.828.422.869 -639.219.364
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-332.500.000 0
Ödenen Faiz
-357.932.888 -137.978.476
Alınan Faiz
30.546.718 11.243.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.972.291 -49.720.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
131.972.291 -49.720.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118.117.965 167.838.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
250.090.256 118.117.965

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 250.090.256 118.117.965
Finansal Yatırımlar
5 658.356 374.022
Diğer Finansal Yatırımlar
5 658.356 374.022
Ticari Alacaklar
743.110.073 581.068.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 105.924.296 141.786.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 637.185.777 439.281.817
Diğer Alacaklar
3.316.791.485 1.327.646.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.314.768.727 1.326.074.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8,27 2.022.758 1.571.630
Stoklar
9 1.327.471.383 576.248.959
Peşin Ödenmiş Giderler
74.107.489 124.422.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 74.107.489 124.422.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 2.130.295 6.583.335
Diğer Dönen Varlıklar
17 328.630.166 135.083.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 328.630.166 135.083.662
ARA TOPLAM
6.042.989.503 2.869.545.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.042.989.503 2.869.545.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
807.814 550.684
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 807.814 550.684
Ticari Alacaklar
7 38.443.345 30.324.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 38.443.345 30.324.772
Diğer Alacaklar
8 40.742 18.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.742 18.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 404.534.858 246.642.500
Maddi Duran Varlıklar
12 3.059.676.686 1.970.878.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 27.914.096 16.632.101
Binalar
12 892.454.300 580.731.633
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.104.627.058 1.349.425.777
Taşıtlar
12 8.662.779 5.876.651
Mobilya ve Demirbaşlar
12 19.482.436 14.547.969
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 6.536.017 3.664.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.729.759 3.185.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 42.413.911 26.056.511
Diğer Haklar
14 26.018.954 17.393.215
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 16.394.957 8.663.296
Peşin Ödenmiş Giderler
10 178.543.095 1.645
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 178.543.095 1.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.726.190.210 2.277.658.709
TOPLAM VARLIKLAR
9.769.179.713 5.147.204.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.448.158.753 1.299.684.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.448.158.753 1.299.684.279
Banka Kredileri
6 2.448.158.753 1.299.684.279
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 584.108.496 171.119.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 584.108.496 171.119.774
Banka Kredileri
6 584.108.496 171.119.774
Ticari Borçlar
7,27 1.578.738.197 1.004.931.943
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 12.484.211 8.187.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.566.253.986 996.744.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.325.712 3.196.400
Diğer Borçlar
8 1.127.719 1.471.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 307.217 702.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 820.502 769.454
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 520.639.589 52.791.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 520.639.589 52.791.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.402.792 54.781.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.586.978 4.497.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 71.815.814 50.284.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.690.608 5.431.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.690.608 5.431.445
ARA TOPLAM
5.227.191.866 2.593.409.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.227.191.866 2.593.409.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
676.040.874 398.609.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 676.040.874 398.609.855
Banka Kredileri
6 676.040.874 398.609.855
Ticari Borçlar
364.067.283 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
364.067.283 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 34.034.416 26.596.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 34.034.416 26.596.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 481.303.413 277.899.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.555.445.986 703.105.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.782.637.852 3.296.514.929
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.986.651.312 1.850.689.610
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.761.618 25.649.519
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-429.044.632 -272.516.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 2.856.650.664 1.656.442.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
409.267.464 469.579.323
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 409.267.464 469.579.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.447.383.200 1.186.863.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 14.409.279 14.409.279
Yasal Yedekler
18 7.662.517 7.662.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
327.386.097 142.633.254
Net Dönem Karı veya Zararı
92.169.263 184.752.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109.451 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.986.541.861 1.850.689.610
TOPLAM KAYNAKLAR
9.769.179.713 5.147.204.539

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 8.262.665.347 3.518.000.942
Satışların Maliyeti
19 -6.803.083.519 -2.915.114.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.459.581.828 602.886.121
BRÜT KAR (ZARAR)
1.459.581.828 602.886.121
Genel Yönetim Giderleri
20 -125.057.854 -58.565.980
Pazarlama Giderleri
20 -903.807.846 -362.931.983
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -12.615.242 -4.467.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 852.838.715 451.041.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -73.616.838 -46.042.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.322.763 581.918.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 19.098.389 15.442.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.216.421.152 597.361.379
Finansman Gelirleri
24 30.546.718 11.243.073
Finansman Giderleri
24 -1.160.163.517 -480.149.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.804.353 128.454.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.610.301 56.298.001
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.610.301 56.298.001
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.194.052 184.752.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.194.052 184.752.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.975.211 0
Ana Ortaklık Payları
92.169.263 184.752.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.311.859 -9.225.911
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-43.326.074 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.647.713 -11.532.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.661.928 2.306.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.661.928 2.306.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.103.270.818 534.772.229
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.103.270.818 534.772.229
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
1.103.270.818 534.772.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.042.958.959 525.546.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.124.153.011 710.299.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.696.592 0
Ana Ortaklık Payları
1.135.849.603 710.299.161

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257769

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu